S3 Save Cavalier 2015

En aquesta pràctica treballem els moviments horitzontals i verticals de Scratch, així com aquelles accions per dirigir el programa a través del teclat.

La pràctica consisteix en anar millorant el programa de la pràctica S1 Save Cavalier ja que en aquesta ocasió els alumnes dirigeixen els moviments del cavaller mitjançant les fletxes del teclat. Aquí trobaràs l’enunciat de la pràctica.

s3

Anuncis