S2_Dot to Dot

Aquesta pràctica ens permet conèixer l’inici amb l’espai del teclat alhora que aprenem a utilitzar l’acció llisca (glide).

L’enunciat de la pràctica el trobeu a Dot to Dot

Els arxius necessaris :  https://scratch.mit.edu/studios/1586028/

 

Anuncis